Tehnički pregled lokacijaprometnih nesreća sapoginulim osobama u funkciji identifikacijeopasnih mjesta