Politika privatnosti

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Politikom privatnosti tvrtka Centar za logistiku i promet d.o.o. iz Zagreba štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te ostalih propisa koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka. Politikom privatnosti Centar za logistiku i promet d.o.o. se obvezuje obrade osobnih podataka provoditi prema načelima Uredbe.

Osobni podaci

Prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada

Prema Uredbi, obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prikupljanje podataka

Centar za logistiku i promet d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke temeljem zakona, ugovora, legitimnog interesa ili privole. Podaci se prikupljaju kontaktiranjem preko dostupnih kontakt podataka na web stranici te kroz povremene web forme za prijavu na razne događaje, privolama koje kupac daje u marketinške svrhe, za potrebe optimizacije, targetiranja ili u kontaktu sa zaposlenicima tvrtke Centar za logistiku i promet d.o.o.

Prikupljanje podataka nužno je za pružanje rješenja i usluga, naplatu i dostavu kupljenih proizvoda te su oni prikupljeni temeljem zakona i uvjeta o korištenju.

Svrha i uvid

Osobni podaci koriste se isključivo u ranije navedene svrhe te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade. Vanjski izvršitelji su renomirane organizacije iz EU koje Centar za logistiku i promet d.o.o. angažira za izvršavanje eksternaliziranih funkcija i to knjigovodstva, hostinga, opreme i dostave (nabrojati sve izvršitelje). Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobni podaci bit će dani na uvid i predstavnicima nadležnih zakonskih tijela.

WEB KOLAČIĆI

Kolačići su male tekstualne datoteke koje naš web poslužitelj postavlja na web preglednik Vašeg računala ili mobitela u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti stranica. Bilo koje upućivanje na ili spominjanje kolačića u ovoj Informaciji uključuje i druge vrste automatiziranog pristupanja ili pohrane informacija na Vašem uređaju. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo. Neki kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s Vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice.

Više o kolačićima koje koristimo, kao i o korisničkim postavkama kolačića pogledajte u dijelu Politika kolačića ovdje.

Čuvanje i zaštita

Osobni podaci bit će pohranjeni, obrađivani i obrisani u zakonskim ili zadanim rokovima.

Centar za logistiku i promet d.o.o. primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka. Uvijek dajemo sve od sebe da bismo zaštitili Vaše osobne podatke te, nakon što ih primimo, strogim procedurama i sigurnosnim značajkama trudimo se postupati sukladno najboljim praksama te tako spriječiti neovlašteni pristup Vašim podacima.

Skladno Zakonu o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka, Centar za logistiku i promet d.o.o. ne dozvoljava registraciju niti druge usluge informacijskog društva osobama mlađim od 18 godina.

Prava ispitanika

Ispitanici imaju pravo na informaciju, ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje te povlačenje privole.

Informacija, ispravak, brisanje – kako biste ostvarili svoje pravo na informaciju, ispravak netočnih podataka ili njihovo brisanje, molimo javite se na info@cpl.hr. Vaš zahtjev bit će riješen u najkraćem mogućem roku.

Ispravak – kako bi ste promijenili netočan podatak, molimo vas da se javite na gore navedenu email adresu kako bi se promijenio podatak.

Brisanje – kako bi ste zatražili brisanje svojih osobnih podataka, molimo javite se na info@cpl.hr. Napominjemo da iako ste zatražili brisanje, obrisat ćemo samo podatke koje ne moramo čuvati temeljem ugovorne i zakonske obaveze. Vaš zahtjev bit će riješen u najkraćem mogućem roku.

Eksport podataka u standardnom formatu – po zahtjevu ispitanika mi ćemo u najkraćem roku sve vaše osobne podatke koje pohranjujemo eksportirati u .xml format te ih isporučiti klijentu. Zahtjev poslati na info@cpl.hr.

Povlačenje privole – ako više ne želite primati naš newsletter, dovoljno je na dnu newslettera kliknuti na Odjavu ili nam poslati email da Vam mi otkažemo pretplatu.

Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja

Kako bi ste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo koristite info@cpl.hr.

Kontakt:

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:

Centar za logistiku i promet d.o.o.
Borongajska cesta 83a,
10000 Zagreb,
Hrvatska


Telefon: +385 (1) 2380 350
e-mail: info@cpl.hr